אורלי בר קימה

 

ניקוי רעלים 26.09.2017

סליחה מחילה כפרה

אני מרגישה את הזמן ״בין כסה לעשור״ זמן הסליחות כי הגיע.

תגובות 0