מיכאל אנדה

 

כתיבה יצירתית 20.10.2018

גונבי הזמן ״מומו״ של מיכאל אנדה

אלגוריה אוניברסלית על הזמן האבוד של אנשים בחברה המודרנית ששכחו את.

תגובות 0